For Kidi
kurs angielskiego

Co oferuje kurs angielskiego dla dzieci?

Znajomość języka angielskiego jest we współczesnym świecie nie tyle dodatkowym atutem, co koniecznością. Znacząca część zasobów informacji w internecie występuje wyłącznie w języku angielskim. Większość pracodawców wręcz zakłada, że kandydat na konkretne stanowisko w firmie posługuje się tym językiem w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Ważne jest więc zaznajomienie dziecka z angielskim już od najmłodszych lat.

W jaki sposób zainteresować dziecko językiem angielskim?

kurs angielskiego

Nauka tego języka w szkole podstawowej często sprawia wiele problemów. Nie jest to mowa szczególnie podobna do naszego rodzimego języka. Angielski wydaje się być przez to mało intuicyjny. Sprawy dodatkowo nie ułatwia mnogość czasów i form gramatycznych. Pomocą w rozbudzeniu sympatii dziecka do tego języka może być zapisanie go na kurs angielskiego dla dzieci. W przeciwieństwie do tradycyjnych zajęć szkolnych, na takich kursach dziecko nie ma szans się nudzić. Zabawy ruchowe, grupowe śpiewane piosenek, czy praca z językiem poprzez sztukę skutecznie zachęcają do eksperymentów i oswajają z mową Brytyjczyków. Na kursach angielskiego dla dzieci duży nacisk stawiany jest na naukę języka poprzez praktykę, co znacznie podnosi efektywność takich zajęć w kontekście zapamiętywania słówek i używania języka ogółem.

Czego dzieci nauczą się podczas kursu?

Kurs angielskiego dla dzieci oferuje różne możliwości nauki tego języka obcego. Nowe słówka mogą być przyswajane na przykład za pomocą piosenek i wierszyków. Zabawy ruchowe pozwalają na pokazanie dziecku związku języka z otaczającym je światem, na przykład poprzez reagowanie na polecenia prowadzącego (oczywiście po angielsku). Uczy to dzieci, że język obcy jest żywym i barwnym tworem, który istnieje nie tylko na kartach szkolnych podręczników. Pozwala to również wyrobić u dziecka zdolność natychmiastowego reagowania na komunikaty, bez tłumaczenia ich na język polski.